Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vabi na
NACIONALNO KRIMINOLOŠKO KONFERENCO:

Določanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mej.

Program konference:
09.15: pozdravni nagovor (Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo)
09.30: Razmejevanje v teoriji in omejevanje v praksi (Zoran Kanduč)
09.50: Subjektivnost, zgodbe in družbena konstrukcija realnosti (Sašo Dolenc)
10.10: Fantazmatska struktura genov in virusov (Renata Salecl)
10.30: Problem razmejitve v kazenskem pravu (Matjaž Ambrož)
11.00–11.30: odmor
11.30: Spreminjanje mej: (so)bivanje kazenskega in upravnega prava (Katja Šugman Stubbs)
11.50: Sistem množičnega nadzora pod krinko interoperabilnosti (Pika Šarf)
12.10: Premeščanje mej na področju deliktne odgovornosti pravnih oseb (Liljana Selinšek)
12.30: Preventivno vojskovanje proti navideznim grožnjam (Vasja Badalič)
13.00–14.30: odmor
14.30: Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije (Lora Briški in Mojca M. Plesničar)
14.50: Nastanek kazenskopravne znanosti in policije (1748–1810) (Svit Komel)
15.10: Ob šestdeseti obletnici ugrabitve Eichmanna v Argentini (Matjaž Jager)
15:30: Vpliv predsodkov in stereotipov na sodniško odločanje (Miha Hafner, Mojca M. Plesničar in Katja Šugman Stubbs)
15.50: razprava

Konferenca bo potekala preko spletne aplikacije Zoom.

Prijave: https://pikas.typeform.com/to/ALO5NDmG

DOSTOPNOST