Raziskovalni projekt ima neposredni in posredni pomen za razvoj materialnega in procesnega kazenskega prava in posreden pomen za filozofijo kazenskega prava. Nekatere IT rešitve, ki že vstopajo v kazenskopravni sistem, se kažejo kot neprimerne z vidika varstva temeljnih človekovih pravic, kot je pravica do zasebnosti in domneva nedolžnosti. Raziskovalni izsledki se nanašajo na specifična kibernetska kazniva dejanja in na kazenska procesna vprašanja (npr. digitalne dokaze v kazenskem postopku). Posredni pomen za kazensko pravo se kaže v povečanem razumevanju IT za delovanje kazenskopravnega sistema. Raziskovalni projekt ima tudi pomen za interdisciplinarne nadzorstvene študije (angl. surveillance studies). V evropskem raziskovalnem prostoru se krepi raziskovanje dela in življenja v nadzorstveni družbi, ki se postopoma vedno bolj intenzivira in poglablja. Naše življenje, delo in potrošnja je vedno bolj nadzorovano s tehničnimi sredstvi in ta trend se že odraža tudi v evropski kriminologiji.

Vodja: prof. dr. Renata Salecl

Trajanje: 2008-2011

DOSTOPNOST