Časopis Dnevnik je na dan žena izpostavil deset žensk, ki imajo določen vpliv na slovensko družbo, individualno ali/in prek funkcij, ki jih zasedajo. Na seznam so uvrstili tudi Renato Salecl:

Filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka Renata Salecl, od leta 1986 raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je vsekakor ena izmed mednarodno najbolj znanih in uglednih slovenskih znanstvenic na področju humanistike ter družboslovja; pogosto gostuje in predava v tujini, med drugim v izobraževalnih ustanovah v Londonu in New Yorku. Pri svojem delu se posveča širokemu naboru tem, ki jih je obravnavala tudi v številnih knjigah, prevedenih v več kot deset jezikov.

V osnovi se v njenih premislekih prepletajo vsebine s področij psihoanalize, prava in kriminologije. Tako se je ukvarjala denimo s teorijo kaznovanja, ideologijo, čustvi in družbenim nadzorom, v zadnjih letih pa se vedno bolj posveča analizi značilnosti družb poznega kapitalizma in različnim fenomenom popularne kulture – od priročnikov za samopomoč do seksualizacije vsakdana – ter premišljuje protislovja sodobne družbe, kot sta vse močnejša in vse pogostejša občutka tesnobe in krivde pri posamezniku. Omenjena vprašanja je med drugim obravnavala v delih O tesnobi in Izbira, dotika pa se jih tudi v svojih razmeroma rednih javnih nastopih ter kolumnah. Leta 2017 je bila izvoljena za izredno članico SAZU. 

Vir: Deset najvplivnejših Slovenk | Dnevnik

DOSTOPNOST