V okviru bilateralnega projekta z naslovom Temeljna načela kazenskega prava in postopka v transnacionalnem okolju sofinanciranega s strani ARRS (BI-HR/20-21-013) so raziskovalci Inštituta za kriminologijo – prof. dr. Matjaž Jager, prof. dr. Katja Šugman Stubbs in prof. dr. Katja Filipčič – dne 12. 12. 2022 na Pravni fakulteti v Zagrebu z referati nastopili na okrogli mizi z naslovom Demokratska odgovornost ili korporativizam kaznenog pravosuđa: usporedba Hrvatske i Slovenije. Okroglo mizo je organizirala Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo in Pravna fakulteta iz Zagreba.

DOSTOPNOST