Naš mladi raziskovalec Marko Drobnjak je na mednarodnem simpoziju Obdobja z naslovno temo Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest predstavljal prispevek z naslovom Nekatere jezikoslovne značilnosti naslovov medijskih prispevkov o kriminaliteti v Sloveniji.

V analizo je bilo zajeto naslov je portala prvega slovenskega multimedijskega centra, in sicer (veliki) naslovi iz rubrike Črna kronika v obdobju med letoma 2003 in 2017, kar znaša 10.899 naslovov. Ugotovljena dinamika medijskega poročanja v naslov ju se kaže prek različnega uresničevanja, ki je skozi jezikoslovno in kriminološko perspektivo pojasnjeno v prispevku: vse od vab za klike (angl. clickbait) do razmerja med poročanjem o določenih kaznivih dejanjih in dejanskim družbenim stanjem.

Prispevek si lahko preberete na spletni povezavi: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Drobnjak.pdf – celoten zbornik je na voljo na uradni strani simpozija: https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-38/

DOSTOPNOST