Po petih letih letih veljavnosti hrambe prometnih, lokacijskih in drugih sorodnih podatkov tudi pri nas vložena zahteva za oceno ustavnosti te ureditve.

Kot smo že pred časom opozarjali, gre za nesorazmeren ukrep, ki sodi v arzenal prevencijske ali pred-kriminalitetne pravičnosti (pre-crime, pre-emptive paradigm), ki sledi "klasični" poti uveljavljanja nadzornih ukrepov v pravnem redu:

najprej je predlagan za teroristična dejanja, potem za "spolne predatorje", nato za vsa "resna" kazniva dejanja, pri čemer "resnost" direktiva dopušča državam članicam tolmačiti po svoje, nazadnje pa je ukrep možen za vsa kazniva dejanja.

Odlična zahteva, ki jo lahko samo pozdravimo. O tem so že odločala Ustavna sodišča drugih držav članic (npr. Nemčije, Avstrije). Z zanimanjem bomo spremljali razplet in argumentacijo Ustavnega sodišča RS.

več o zahtevi na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Več v rubriki:

– Raziskovalni projekti: Tehnično okrepljeno nadzorovanje in boj zoper kriminaliteto

– Raziskovalci: Aleš Završnik

DOSTOPNOST