Na Inštitutu za kriminologijo smo pridobili nov evropski projekt “Social sciences for democracy: A training program for improving research on illiberal systems and finding ways to build more robust democracies (SOS4democracy)”. Ključni cilj projekta je ustvariti zavezništvo raziskovalnih in visokošolskih ustanov, združenj civilne družbe in medijskih organizacij, zato da okrepimo znanstvene raziskave o vse bolj prisotnih avtoritarnih načinih vladanja v državah jugovzhodne Evrope. Poleg tega bo projekt razvijal tudi nov program usposabljanja, ki bo okrepil kritično raziskovanje obrata k avtoritarnim sistemom. Projekt, ki bo trajal štiri leta, bo koordiniral Vasja Badalič.

V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev iz petih držav: Inštitut za kriminologijo, časopisna hiša Delo (Slovenija), Univerza Roma Tre, Lìbera – Združenja, imena in številke proti mafijam (Italija), Vrije univerza v Bruslju (Belgija), IstanPol – Inštitut za politološke študije v Istanbulu, Univerza Boğaziçi, Univerza Özyeğin (Turčija) ter Univerza v Sarajevu in Združenje državljank in državljanov Zašto ne? (Bosna in Herzegovina).

Projekt podpira Evropska Unija v okviru programa Obzorje Evropa, Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti – WIDERA

DOSTOPNOST