Pri založbi Inštituta za kriminologijo je izšla nova monografija z naslovom “Preventivna (ne)pravičnost – preprečevanje kriminalitete in družbene škode”. Monografija – uredil jo je dr. Vasja Badalič, med avtoricami in avtorji poglavij pa je več raziskovalk in raziskovalcev Inštituta za kriminologijo – prinaša pomemben prispevek k razumevanju koncepta preventivnega delovanja na področju preprečevanja kriminalitete in družbene škode.

S pomočjo interdisciplinarnega pristopa, ki črpa iz področij kriminologije, prava, sociologije, genetike in nevroznanosti, monografija ponuja nove uvide v šest različnih manifestacij preventivnih ukrepov in njihovih posledic. Prvo poglavje, ki sta ga napisali Manja Skočir in Renata Salecl, se osredotoča na sodobne probleme napovedovanja kriminalitete, ki služi kot temelj preventivnih politik. Avtor drugega poglavja, Zoran Kanduč, proučuje vlogo preventivnega delovanja kapitalističnega sistema, predvsem to, kako se oblasti poslužujejo preventivnih metod, vključno z uporabo fizičnega nasilja, za vzdrževanje izkoriščanja delavskih množic. V tretjem poglavju Liljana Selinšek ponudi kritičen pogled najnovejših znanstvenih ugotovitev na področju preventivnega boja proti korupciji. V četrtem poglavju Pika Šarf kritično obravnava težave, ki nastanejo pri prenosu osebnih podatkov med različnimi podatkovnimi bazami, ki naj bi omogočale boljše preventivne politike. Vasja Badalič v petem poglavju ponudi analizo nove doktrine preventivne vojne, ki so jo v obdobju po 11. septembru 2001 razvile ZDA, medtem ko Iva Ramuš Cvetkovič v šestem poglavju raziskuje “postransko škodo,” ki jo povzroča uporaba protisatelitskega orožja v kinetičnih testih, ki se izvajajo za preventivno odstranitev odsluženih satelitov.

Ena izmed prednosti monografije je, da na jasen način oriše širok spekter problemov, ki nastanejo pri preprečevanju kriminalitete in družbene škode, tako da bo razumljiva članom znanstvene skupnosti in širšemu občinstvu.

DOSTOPNOST