Na Inštitutu za kriminologijo si prek Akcijskega načrta za uveljavljanje enakosti spolov prizadevamo za enakost in enakopravnost spolov vseskozi in vse dni v letu ter smo na to ponosni tudi 8. marca ob praznovanju mednarodnega dneva žena.