Spoštovani,

vabljeni na občni zbor Društva za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, ki bo v sredo, 27. marca 2013, ob 14. uri, v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana,

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Poročilo o delu društva za leto 2012
2. Letno poročilo 2012
3. Program dela društva za leto 2013
4. Določitev višine članarine za leto 2013
5. Finančni načrt društva za leto 2013

Če je postopek vabljenja v redu izpeljan, lahko občni zbor odloča ne glede na število prisotnih članov.

Vabljeni!

dr. Primož Gorkič, predsednik društva

DOSTOPNOST