V okviru bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško (sofinanciranje s strani ARRS: BI-HR/20-21-013), ki ga vodi prof. dr. Renata Salecl, so v petek, 18. 11. na Inštitutu za kriminologijo gostovali hrvaški raziskovalci s Pravne fakultete Univerze v Zagrebu: Prof. dr. Zlata Đurđević (vodja skupine v partnerski državi), Prof. dr. Elizabeta Ivičević Karas, Izr. prof. Zoran Burić ter asistenta Darija Željko mag. iur in Nikša Vojvoda, asistent doktorand, vsi s Katedre za kazensko procesno pravo.

DOSTOPNOST