Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana razpisuje delovno mesto sekretarja/ke inštituta.

Pogoji: 

• univerzitetna strokovna izobrazba VII/1. ali VII/2. stopnje pravne, upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri;
• vsaj eno leto delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih na področju raziskovalne, izobraževalne, kulturne ali podobne dejavnosti;
• sposobnost za organiziranje poslovanja;
• aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
• dobro poznavanje okolja Microsoft Windows, MS Office in spleta.

Kompetence oz. znanja: 

• dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti;
• sposobnost individualnega in skupinskega dela;
• več kot osnovne digitalne spretnosti;
• odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, natančnost in samostojnost;
• pripravljenost na učenje kadrovskih tematik in prijav na evropske razpise.

Področje dela bo obsegalo naloge, kot so: 

• svetovanje za finance in računovodstvo;
• organiziranje in vodenje projektne pisarne inštituta (priprava EU in domačih raziskovalnih projektov ter podpora pri njihovem izvajanju, aktivnosti v zvezi s projekti ter dokumentacijo financerjev);
• priprava poročil za organe upravljanja;
• vodenje evidenc (npr. raziskovalcev);
• skrb za izvedbo upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog;
• organiziranje strokovnih dogodkov na inštitutu;
• opravljanje drugih nalog na lastno pobudo ali po odredbi direktorja.

Več informacij o samem delovanju inštituta je dostopno na spletni strani instituta: https://www.inst-krim.si/.

Prednost bodo imeli/e kandidati/tke, ki imajo:

• izkušnje z delom v multidisciplinarnih teamih;
• izkušnje s komunikacijo z mediji;
• izpit za projektno vodenje (npr. WorkYP, certifikat PRINCE2);
• znanje SPSS;
• izkušnje pri delu na raziskovalnih projektih (npr. ARRS, Horizon 2020 ali drugih primerljivih EU oziroma mednarodnih projektih);
• delovne izkušnje v raziskovalni ali nevladni organizaciji;
• poznavanje področja dela.

Priložnosti:

• delo v multidisciplinarnem okolju:
• možnost dolgoročnega sodelovanja;
• možnost usposabljanja v tujini;
• fleksibilen delovni čas;
• delo v manjšem kolektivu, ki goji dobre odnose.

Z izbranim/no kandidatom/tko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za določen čas za obdobje dveh (2) let in poskusno dobo šestih (6) mesecev, z možnostjo kasnejše sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V primeru pomanjkanja ustrezne osebe, ne bomo izberali nikogar.

Prijave z življenjepisom, motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, kjer je relevantno, pošljite do 25. 2. 2022 na e-naslov: inst.krim@pf.uni-lj.si z označbo »Prijava na delovno mesto – sekretar/ka inštituta«. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem, ožji krog kandidatov in kandidatk pa bomo povabili na osebni razgovor. Vsi/e prijavljeni/e bodo o (ne)izboru obveščeni/e predvidoma do 31. 3. 2022.

Vsa dodatna pojasnila in informacije o prostem delovnem mestu lahko kandidati dobijo vsak delovni dan med 11. in 14. uro na telefonu (01) 4203 242 ter pisno na elektronskem naslovu inst.crim@pf.uni-lj.si (Špela Velikonja).

prof. dr. Aleš Završnik
direktor

Razpis za delovno mesto sekretar IK – 31. 1. 2022 (PDF)