Inštitut za kriminologijo in Osnovna šola Simona Jenka Kranj vas vabita na

okroglo mizo

 Otroštvo v času COVID-19

“Raznolikost stisk, nasilnih situacij in pomoči institucij“,

ki bo potekala v četrtek, 18. 2. 2021, od 10.00 do 12.00 prek spleta (Zoom).

 

Covid-19 je močno zarezal v naša življenja, naše navade in doživljanje sveta. Veliko breme je naložil vsem otrokom, še posebej tistim, za katere dom ni varno in spodbudbo okolje. Na eni strani se krepijo dejavniki, ki povečujejo možnost za nasilje v družini in za nastanek številnih stisk, po drugi strani varovalni dejavniki izgubljajo moč; upadel je občutek pripadnosti vrstniški skupini in vloga medvrstniške podpore, zaprte šole več ne predstavljajo umika v varen prostor. Breme zaradi Covid-19 občutijo tudi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ). Pa ne le zaradi poučevanja na daljavo, ampak tudi zato, ker preko videokonferenc vstopajo v družine otrok, ker vidijo razmere in včasih tudi dinamiko življenja v družini, opažajo spremembe v vedenju učencev, slutijo stiske otrok ali jih prepoznajo, pa vedno ne najdejo načina, kako jim pomagati. In tudi ob vrnitvi otrok v šole bodo nekatere stiske ostale ali se celo okrepile.

Na okrogli mizi bodo strokovnjaki spregovorili o svojih izkušnjah:

  • kakšne spremembe opažajo pri otrocih,
  • kako se je spremenilo njihovo delo,
  • kako pomagajo otrokom »na daljavo«,
  • na kaj moramo biti pozorni, kako pripraviti varno šolsko okolje in kako opolnomočiti otroke, ko se ponovno vrnejo v šolo.

Namen okrogle mize je izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavci v VIZ in iskanje odgovor na vprašanja, s katerimi se svetovalni delavci, vzgojitelji in učitelji v VIZ srečujejo pri svojem delu. Zato vas vabimo, da nam ob prijavi na okroglo mizo sporočite tudi vaše izkušnje in vprašanja, da bomo čas za razpravo kar najučinkoviteje izkoristili.

Program:

10.00 – 10.05: dr. Katja Filipčič / Inštitut za kriminologijo

10.05 – 10.25: Miran Babič / Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

10.25 – 10.40: Staša Sitar / Vzgojni zavod Kranj

10.40 – 10.50: Sara Al-Daghistani / Pedagoška fakulteta UP, skupina »Reagiraj! Nisi sama-nisi sam«

10.50 – 11.35: mag. Ingrid Klemenčič, mag. Tina Kaltenekar / OŠ Simona Jenka Kranj

11.35 – 12.00: Razprava

Okroglo mizo bomo izvedli preko aplikacije Zoom. Povezavo za vključitev prejmejo prijavljeni po elektronski pošti uro pred dogodkom.

Klik do prijavnice.

DOSTOPNOST