Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta organizirala kolokvij z okroglo mizo "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?".

Kolokvij je potekal v okviru raziskovalnega projekta "Pravo v dobi velikih podatkov”, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS (J5-6823).

Pretvorba vedno večjega dela naših aktivnosti v digitalni jezik ustvarja ogromne količine osebnih podatkov, »veliko podatkovje« (»big data«), od katerih so postmoderne družbe eksistenčno odvisne. V teoriji prevladuje stališče, da bo prav fenomen »velikega podatkovja« prihodnja leta pomembno vplival na to, kako dojemamo svet in svoje mesto v njem. Ta pojav prinaša številne prednosti posameznikom, podjetjem in državam. Te podatke je mogoče učinkovito povezovati, po njih rudariti z algoritmi z namenom iskanja skritih, dotlej neznanih povezav, in tako povečati učinkovitost (tudi pravnega) odločanja. Urejanje podatkov, rudarjenje oziroma na sploh iskanje uporabnih povezav pa je lahko tudi vir novih krivic. Prepuščeno je algoritmom, ki jih pravnik slabo razumemo.

Oglejte si predavanja na VideoLectures.Net!

DOSTOPNOST