Å tudija objavljena v Social Psychological and Personality Science je pokazala, da bolj ko imamo uporabniki nadzor nad našimi občutljivimi komunikacijami on-line, bolj je verjetno, da bodo te na koncu tudi rakrite.

Alessandro Acquisti (Carnegie Mellon University):

"People who felt more in control of their information took more privacy risks more often…They felt more empowered and more in control of their personal information. But once the information is online, users can”™t control what people do with it.”

DOSTOPNOST