Pregled instrumentov in praks za presojo vplivov na zasebnost (Privacy Impact Assessments – PIAs), kot jih poznajo v Avstraliji, Kanadi, Hong Kongu, Novi Zelandiji, ZDA in VB je izvedla skupina raziskovalcev v projektu dostopnem tu.

Njihov cilj je bil izdelati pregled elementov pri presoji vplivov na zasebnost, ki bi služili za oblikovanje modela uporabnega za države EU.

DOSTOPNOST