Pika Šarf

Mlada raziskovalka

Pika je mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorska študentka kriminologije na Pravni fakulteti. V doktorski disertaciji se ukvarja z vprašanjem, ali EU pod krinko interoperabilnosti gradi sistem množičnega nadzora državljanov tretjih držav. Raziskovalno se sicer posveča temam na presečišču prava in tehnologije, največ pozornosti pa namenja varstvu osebnih podatkov v digitalni dobi.

 

 

Področja raziskovanja

človekove pravice v digitalni dobi, pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravni vidiki kibernetske varnosti (kibernetska kriminaliteta, regulacija kibernetskega prostora)

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Pika Šarf | Izbrane objave

2020

 • ŠARF, Pika. Zagotavljanje kibernetske varnosti v okviru Skupne zunanje in varnostne politike EU. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2020, letn. 75, št. 1/2, str. 89-110, 117-118. [COBISS.SI-ID 17186897]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law, (Hart studies in European Criminal Law, vol. 11). Oxford; New York: Hart Publishing. 2020, str. [257]-275. [COBISS.SI-ID 45998851]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. "This web page should not exist" : a case study of online shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing vigilant audiences. [Cambridge, (UK)]: Open Book Publishers. cop. 2020, str. 187-213, ilustr. https://www.openbookpublishers.com/10.11647/OBP.0200.pdf. [COBISS.SI-ID 50625027]
 • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. The rise of the citizen data scientist. V: SPECHT, Doug (ur.). Mapping crisis : participation, datafication and humanitarianism in the age of digital mapping. London: University of London Press. 2020, str. 185-216, ilustr. [COBISS.SI-ID 26875395]

2019

 • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba informacijskega sistema : 237. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 2, str. 918-943. [COBISS.SI-ID 16749905]
 • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Zloraba telekomunikacijskih znamenj : 320. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 3, str. 569-577. [COBISS.SI-ID 2152782]
 • ŠARF, Pika. Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje : 137. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 637-644. [COBISS.SI-ID 16561233]
 • ŠARF, Pika. Kršitev tajnosti občil : 139. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 652-664. [COBISS.SI-ID 16561489]
 • ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva : 176. člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2018, str. 1084-1109. [COBISS.SI-ID 16558673]

2018

 • ŠARF, Pika. Veliko podatkovje, podatkovna analitika in umetna inteligenca : ali je Splošna uredba o varstvu podatkov res prilagojena izzivom digitalne dobe?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 10. maj 2018, leto 37, št. 18, str. II-VII. [COBISS.SI-ID 16117841]

2017

Pika Šarf | Izbrane konferenci in nastopi

2020

 

 • ŠARF, Pika. Kibernetsko vojskovanje v času umetne inteligence : predavanje na 1. konferenci prava informacijske varnosti, 7. do 8. september 2020, Hotel Slovenija, Portorož. [COBISS.SI-ID 27676163]
 • ŠARF, Pika. Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu : predavanje na Kazenskopravni sodniški šoli, 18. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 38970371]
 • ŠARF, Pika. Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje : predavanje, 46. Dnevi slovenskih pravnikov, spletna konferenca, 18. decembra 2020. [COBISS.SI-ID 48282883]
 • ŠARF, Pika. Sistem množičnega nadzora pod krinko interoperabilnosti : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ˝Določanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mej˝, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47404547]

2019

 

 • ŠARF, Pika. Automated justice: can we ensure compliance with fundamental human rights? : predavanje na International Seminar "Algorithmic procedures in civil law matters", 16. maj 2019, University of Zagreb, Zagreb. [COBISS.SI-ID 2186318]
 • KRIŽNAR, Primož, ŠARF, Pika. Avtomatizacija kazenskega pravosodja : predavanje na jesenski šoli Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije, Pravna fakulteta, 25. do 27. september 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2154318]
 • ŠARF, Pika. Avtomatizacija nadzora na območju svobode, varnosti in pravice : prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kriminologije, Portorož, Grand Hotel Bernardin, 3. in 4. december 2019. [COBISS.SI-ID 2163278]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. Big data, A. I. and algorithms and the fight against impunity: application for prosecutions : prispevek na konferenci The fight against impunity in EU law, Turin 14-15 February 2019, University of Turin. [COBISS.SI-ID 2138958]
 • ŠARF, Pika. Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu : predavanje na Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi, Dvorana Uradnega lista RS, Ljubljana, 10. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2153038]

2018

 

 • ŠARF, Pika. Na robu kibernetske vojne : pravni vidiki vojaških operacij v kibernetskem prostoru : prispevek na Strokovnem seminarju ELSA aktual Pravo in tehnologija, 14. do 16.12.2018, Terme Zreče. [COBISS.SI-ID 2114382]
 • ŠARF, Pika. Paradoksi postmoderne vojne : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ˝Nasilje, kultura in kapitalizem˝, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2110798]
 • ŠARF, Pika, ŽGUR, Matija. Pravna subjektiviteta robotov = Legal personhood of robots : prispevek na Festival Grounded ˝Intima v času umetne inteligence˝, Ljubljana, 21.11.-23.11.2018. [COBISS.SI-ID 2116174]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. Shaming the shamers : a case study of an online campaign and its social significance : prispevek na simpoziju Vigilant audiences: an international symposium on scrunity, denunciation and shaming in digital media use v organizaciji Department of Media and Communication, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, 3.-4. oktober, 2018. [COBISS.SI-ID 2068302]
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST