Na neodvisnem spletnem portalu podcrto.si, ki je namenjen objavljanju poglobljenih novinarskih
vsebin o družbi, so na podlagi podatkov policije in reportaž s terena
pripravili analize nasilnih oblik kriminala v Sloveniji v obdobju 2009 – 2013/2014.

Analize so dostopne na http://podcrto.si/dosje/kriminal/, predstavljajo pa zametek kartiranja kriminalitete (t.i. crime mapping), ki z uporabo
velikega, predvsem policijskega podatkovja omogoča identifikacijo »vročih točk«
na posameznem geografskem območju, vključuje pa tudi  analizo vzorcev kriminalitete, ki dalje
omogoča prepoznavo trendov in uspešnejšo preventivo.


Podoben, sicer znatno obsežnejši ameriški projekt je
dostopen na http://www.crimemapping.com/
DOSTOPNOST