Sodišče Evropske unije je v združenih primerih C-293/12 in C-594/12 dne 8.4.2014 odločilo, da je Direktiva o hrambi prometnih podatkov neveljavna. Temu je sledilo Ustavno sodišče RS in z odločbo U-I-65/13-19 z dne 3.7.2014 razveljavilo člene Zakona o elektronskih komunikacijah, ki se nanašajo na hrambo prometnih podatkov in naložilo operaterjem uničiti vse podatke, ki se hranijo na podlagi razveljavljenih določb.
Kaj konkretno sledi? Kaj bo s kazenskimi postopki, ki so v teku pred sodišči? Kakšna naj bo prihodnja bolj sorazmerna ureditev hrambe podatkov? O teh in drugih vprašanjih na inavguralnem posvetu projekta, ki ga Inštitut za kriminologijo organizira skupaj z 
Društvom za kazensko pravo in kriminologijo pod organizacijskim vodstvom dr. Cirila Keršmanca, člana projekta Pravo v dobi velikega podatkovja:

http://podatkovje.blogspot.com

Program:

https://www.inst-krim.si/fileadmin/user_upload/Vabilo_posvet_ZEKom-razveljavitev_koncno.pdf

DOSTOPNOST