Vabilo na

Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights Report 2016),

s poudarkom na vprašanjih diskriminacije v Sloveniji,

 

ki bo potekala 22. novembra med 12. in 15. uro

v rdeči predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani

Poljanski nasip 2,

Ljubljana

 

Program

 

11:45 ”“ 12:15

Registracija udeležencev

  

12.15 ”“ 12.30

Pozdravni nagovor

Matjaž Jager, direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Miha Juhart, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

  

12.30 ”“ 13.00

Presentation of FRA”™s Fundamental Rights Report 2016

Michail Beis, Head of Sector Annual Report and FRANET network at the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

 

13.00 ”“ 13.25

Vloga Agencije EU za temeljne pravice v evropskem sistemu varstva človekovih pravic

Jernej Letnar Černič, namestnik članice upravnega odbora Agencije FRA

 

Premor (15 min)

 

13.40 ”“ 14.05

Razvoj pravnega okvira varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakosti v RS: zamujene priložnosti in obet prihodnosti

Tilen Å tajnpihler Božič, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

14.05 ”“ 14.25

Vzpostavitev instituta zagovornika načela enakosti

mag. Tanja Salecl, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14.25 ”“ 14:45

Čas za razpravo

DOSTOPNOST