Že poleti smo ugotavljali, da je leto 2020 je v življenja ljudi po vsem svetu prineslo veliko sprememb. Spremembe so se zgodile na ravni celotne družbe, na ravni manjših skupin (npr. delovnih kolektivov), na ravni družinskih in drugih življenjskih skupnosti in na ravni posameznika. S tem prispevkom, ki predstavlja nadaljevanje poletne analize, smo želeli znova preveriti, ali in kako so se spremenjene razmere odražale v poseganju ljudi po interventni številki, ki jo nudi policija. Predmet tokratne analize je primerjava podatkov o klicih na številko 113 v letu 2019 in v letu 2020.

V splošnem ugotavljamo, da se je v prvih dveh mesecih 2020 število intervencij na klice 113 zaradi prometnih nesreč povečalo v primerjavi z letom 2019, v vseh naslednjih mesecih pa je bilo manjše. V drugem mesecu prve razglasitve epidemije, v aprilu 2020, je število intervencij zaradi prometnih nesreč manjše kar za 47 odstotkov v primerjavi z aprilom 2019.

Po drugi razglasitvi epidemije 19. oktobra 2020, se je število intervencij zaradi prometnih nesreč znova manjšalo do konca leta v primerjavi z enakimi meseci v letu 2019. Novembra in decembra 2020 je bilo manjše kar za 44 oziroma 41 odstotkov. V 71 nesrečah s smrtnim izidom je umrlo 80 udeležencev – 22 manj kot leto prej. Skupno število v letu 2020 je bilo za 18 manjše, število 71 je sploh najmanjše število prometnih nesreč, odkar vodimo to statistiko. V 71 nesrečah je umrlo 80 udeležencev, v decembru pa se najhujša nesreča ni zgodila. Največ ljudi je umrlo v avgustu 2020, kar petkrat več kot v avgustu 2019. Največje število prometnih nesreč s smrtnim izidom v avgustu ne preseneča. To je bil mesec, v katerem so želeli ljudje nadoknaditi vsaj nekaj tistih sprostitev, ki so bile zadržane v mesecih omejitev, pa zadnji mesec šolskih počitnic, dopustov in tudi napovedi, da se bližamo drugemu valu epidemije.

Število interventnih dogodkov v zvezi s kaznivimi dejanji se je v letu 2020 zmanjšalo za 18 odstotkov. V prvih dveh mesecih brez epidemije se je število leta 2020 povečalo za 8,7 oziroma 5,8 odstotka; manjše povečanje je bilo še julija, v vseh drugih mesecih pa je bilo število manjše. Najbolj se je zmanjšalo novembra in decembra 2020 v primerjavi z letom 2019.

Pri kaznivih dejanjih sva ugotovila, da je interventnih dogodkov zaradi kaznivih dejanj telesnih poškodb v letu 2020 za 27,4 odstotka manj kot leta 2019. Interventnih klicev zaradi nasilja v družini je bilo za 4,3 odstotka manj kot v letu 2019. Ob interpretaciji teh podatkov ostajava previdni, saj so za realno oceno dogajanja preskopi in nepopolni. Za 28 odstotkov manj interventnih dogodkov zaradi ropov je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. Število interventnih dogodkov zaradi tatvin in vlomov v letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 18 odstotkov, razlika pri poškodovanjih tujih stvari pa je majhna.

Število interventnih dogodkov zaradi kršitev javnega reda in miru je bilo v večini mesecev 2020 večje od leta 2019, skupno je bilo leta 2020 za 17,7 odstotka več kršitev, v zasebnih prostorih za 23,3 odstotka. Največja razlika med letoma 2020 in 2019 beležijo meseci v času prve razglasitve epidemije, manjša je razlika v času druge razglasitve, tako je bilo aprila 2020 kar za 68 odstotkov več interventnih dogodkov zaradi kršitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih.

Razlike med številom pridržanih kršiteljev statistično niso pomembne. To velja tudi za izrek prepovedi približevanja. Nekoliko izstopata le november in december 2020, ki skupno beležita za 12 odstotkov več izrekov prepovedi približevanja kot november in december 2019.

V času prve razglasitve epidemije od 12. marca 2020 do 30. maja 2020 in v času druge razglasitve od 19. oktobra do konca opazovanega obdobja – do 31. decembra, se je število vseh varnostnih dogodkov, ki so zahtevali intervencijo policije zmanjšalo, vendar je bilo zmanjšanje po prvi razglasitvi večje, kot po drugi.

 Primerjalna analiza klicev na interventno številko 113 med leti 2019 in 2020 (PDF)

DOSTOPNOST