Akcija!

Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja

19,00 

Urednika: Aleš Završnik, Liljana Selinšek

Leto izida: 2018

Tehnične lastnosti:

  • trda vezava
  • 397 str.
  • 24,1 x 17 cm

Na zalogi

Šifra: 9789616503334 Kategorija:

Opis

Knjiga prvič v slovenskem prostoru analizira vplive t. i. velikega podatkovja (angl. big data) in podatkovne analitike, ki velike količine podatkov osmišlja, za pravo varstva osebnih podatkov in zasebnosti na eni strani in za družbeni nadzor na drugi strani. Veliko podatkovje prinaša več prednosti za posameznike, podjetja in države, ko na primer družbena omrežja priporočajo prijatelje in intimne partnerje, ko algoritmi, ki osmišljajo veliko podatkovje, opravijo velik del transakcij na borzah, ko organom odkrivanja in pregona algoritmi sugerirajo, kje in kdaj naj bi se izvršil prihodnji zločin, ali ko vojski pomagajo iskati potencialne teroriste. Prevladuje prepričanje, da smo priča »podatkovni revoluciji«, ki »bo spremenila, kako živimo, kako delamo in kako mislimo« (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).

Vendarle pa takšna sprememba prinaša tudi velika tveganja za ustroj demokratične družbe, kar se najbolj pereče kaže na področju nadzorstva, zasebnosti in varstva osebnih podatkov.  Priča smo avtomatizaciji odločanja o človekovih pravicah in svoboščinah. Algoritmi v številnih domenah naših življenj določajo življenjske možnosti in priložnosti. Tako zbrani podatki ustvarjajo novo vednost, ki se jo lahko poslužujejo tisti, ki imajo  sredstva, da najamejo podatkovne analitike — algoritmična vednost je praviloma zaščitena s pravicami intelektualne lastnine in postopki oblikovanja nove vednosti niso transparentni. V kulturno­civilizacijskem prostoru, za katerega sta že tako značilni neenakost v družbeni moči in neenakomerna porazdelitev bogastva, zato še dodatno učinkuje veliko podatkovje kot sredstvo poglabljanja in razširjanja procesov izključevanja, vpliva na družbeno (ne)enakost in slabi družbeno kohezivnost.

Knjiga je namenjena pravni in kriminološki strokovni in znanstveni javnosti, in ne obravnava velikega podatkovja in s tem povezane podatkovne analitike (statističnega modeliranja in algoritmiziranja) s »tehnične« plati ali statističnega vidika. Namesto tega se knjiga osredotoča na pravne — prvenstveno z vidika kazenskega prava in prava varstva osebnih podatkov — in nadzorstvene implikacije velikega podatkovja in algoritmičnega napovedovanja in interveniranja.

 

DOSTOPNOST