Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava

19,00 

Urednica: Alenka Šelih

Leto izida: 2007

Tehnične lastnosti:

  • mehka vezava
  • 503 str.
  • 23,4 x 16,5 cm

Na zalogi

Šifra: 9789616503105 Kategorija:

Opis

Monografija je nastala v okviru ciljnega raziskovalnega projekta “Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava”, katerega temeljni namen in cilj sta bila zagotovitev ustrezne strokovne podlage za kasnejšo reformo kazenskega materialnega prava – če in v kolikor se to izkaže za potrebno. Ker namen projekta ni bil oblikovanje predlogov sprememb kazenskega zakonika, člani projektne skupine niso usklajevali svojih stališč, temveč je vsak prispeval svoj pogled na izbrano problematiko.

Knjiga je razdeljena na splošni in posebni del. V splošnem delu je obravnavana naslednja tematika: civilizacijske prvine kazenskega prava, konstitucionalni okvir kazenskega prava, kazensko pravo kot zakonodajni problem, veljavnost kazenskega zakona, nauk o kaznivem dejanju, nauk o subjektih kaznivega dejanja, nauk o kazenski odgovornosti, problemi iz okrilja nauka o udeležbi in pomen kazenskih sankcij. V posebnem delu so obravnavana tiste skupine kaznivih dejanj, ki so v sodobni kriminaliteti posebej pomembna: kazniva dejanja organizirane kriminalitete, gospodarska kazniva dejanja, čez-mejna kazniva dejanja, računalniška kazniva dejanja, kazniva dejanja zoper telesno integriteto (predvsem znotraj družine), kazniva dejanja zoper spolno integriteto. Posebna pozornost je namenjena kazensko pravnemu varstvu tistih skupin žrtev kaznivih dejanj, ki so posebej ranljive: otroci, ženske, slabotne osebe, osebe v podrejenem položaju (ekonomsko, poklicno in na druge načine).

DOSTOPNOST