Akcija!

Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov

19,00 

Urednica: Katja Filipčič

Leto izida: 2006

Tehnične lastnosti:

  • mehka vezava
  • 200 str.
  • 23,4 x 16,5 cm

Na zalogi

Šifra: 9789616503068 Kategorija:

Opis

Avtorji prispevkov v monografiji so analizirali dva vzgojna ukrepa, ki sta zapisana v slovenski kazenski zakonodaji že od leta 1995, vendar se ju praksa poslužuje zelo obotavljivo. To sta delo v korist skupnosti in
napotitev na socialni trening. Njun pomen je v monografiji prikazan v okviru teoretičnih konceptov sodobnega načina obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Avtorji so posebej poudarili drugačna konceptualna izhodišča, ki jih prinaša restorativna pravičnost in ki jo v Sloveniji pravosodni organi sprejemajo počasi in skrajno previdno. Kot ilustracija pravnih sistemov, v katerih sta bila navedena vzgojna ukrepa dobro sprejeta, sta predstavljena dva: angleški in nemški. Pri primerjanju različnih pravnih sistemov je vedno potrebna previdnost, saj gre pogosto za kulturne in ekonomske razlike, ki pogojujejo določene pravne
rešitve. Na to opozarjajo tudi avtorji pri analiziranju obeh sistemov, vendar poudarjajo, da se razlike nanašajo predvsem na organizacijske vidike, ne pa na temeljne konceptualne.

Težišče monografiije je analiza dosedanjega izvajanja vzgojnega ukrepa napotitve na programu socialni trening in dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalnih skupnosti ter izdelava metodologije izvajanja. Analizo so gradili na osnovi različnih metodoloških pristopov; študija sodnih in tožilskih spisov, izvedba ankete strokovnih delavcev na Centrih za socialno delo, strukturirani intervjuji z izvajalci ukrepov, izvedba fokusne skupine. V okviru raziskave Inštituta za kriminologijo pa so se raziskovalci (avtorji razprav v monografiji) aktivno vključili v izvajanje 13 ukrepov dela v korist skupnosti na Centrih za socialno delo (izdelava pogodb, svetovanje strokovnim delavkam, plačilo nezgodnega zavarovanja). Na osnovi tako pridobljenih podatkov, stališč, lastnih izkušenj z izvajanjem ukrepov in analizo zakonske ureditve je v monografiji nazorno
prikazano stanje v Sloveniji glede pripravljenosti strokovnih delavcev za sprejem novih vzgojnih ukrepov in glede zakonskih in organizacijskih ovir za njuno dejansko izvajanje. Strokovni javnosti bo še posebej v pomoč
izdelana metodika izvajanja obeh vzgojnih ukrepov.

DOSTOPNOST