SOS4democracy – Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij

 

O PROJEKTU

Obrat k neliberalnemu načinu vladanja, pogosto v kombinaciji s populistično protievropsko retoriko, predstavlja resno grožnjo prihodnjemu razvoju evropske skupnosti. Čeprav se je večina novejših raziskav o neliberalni politiki osredotočila na Poljsko in Madžarsko, smo lahko pojav avtoritarnih načinov vladanja zaznali tudi v številnih drugih evropskih državah, vključno s Slovenijo, Italijo, Bosno in Hercegovino ter Turčijo.

Kljub stalni prisotnosti neliberalnih praks pa je v jugovzhodni Evropi še vedno omejeno raziskovanje tovrstnih vprašanj. Glavni razlogi za to so pomanjkanje institucionalne podpore novim interdisciplinarnim raziskovalnim programom za preučevanje neliberalnih režimov, pomanjkanje podpore medsektorskemu sodelovanju za vključevanje neakademskega sektorja v raziskovanje ter pomanjkanje programov usposabljanja, s katerimi bi posameznike iz akademskega in neakademskega sektorja bolje opremili za izvajanje tovrstnih raziskav.

Ključni cilj evropskega projekta »Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij« je tako ustvariti zavezništvo raziskovalnih in visokošolskih ustanov, združenj civilne družbe in medijskih organizacij, z namenom krepitve znanstvenih raziskav o vse bolj prisotnih avtoritarnih načinih vladanja v državah jugovzhodne Evrope. V sklopu projekta bo razvit tudi nov program usposabljanja, ki bo okrepil kritično raziskovanje obrata k avtoritarnim sistemom. Projekt koordinira dr. Vasja Badalič.

V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev iz petih držav: Inštitut za kriminologijo, časopisna hiša Delo (Slovenija), Univerza Roma Tre, Lìbera – Združenja, imena in številke proti mafijam (Italija), Vrije univerza v Bruslju (Belgija), IstanPol – Inštitut za politološke študije v Istanbulu, Univerza Boğaziçi, Univerza Özyeğin (Turčija) ter Univerza v Sarajevu in Združenje državljank in državljanov Zašto ne? (Bosna in Herzegovina).

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101119678.

 

Trajanje projekta: 1.9.2023 – 31.8.2027

 

 

Člani raziskovalnega projekta

 

Vasja Badalič, Coordinator

Renata Salecl

Aleš Završnik

Matjaž Jager

Mojca Mihelj Plesničar

Jasmina Arnež

Kristina Čufar

Špela Velikonja

Tina Anžič

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST