Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti

 

O PROJEKTU

Namen bilateralnega projekta je sodelovanje znanstvenikov s področja kriminologije in kazenskega prava iz Združenega kraljestva in Slovenije, da bi raziskali mladinsko pravosodje in kaznovanje v obeh jurisdikcijah ter predlagali izboljšave, ki presegajo ozemeljske, politične in kulturne meje. Projekt je aktualen, saj je Anglija pred kratkim sprejela otrokom prijaznejšo politiko mladinskega pravosodja, ki temelji na predpostavki, da se otroci razvojno razlikujejo od odraslih. V Sloveniji Evropska unija in Svet Evrope trenutno financirata raziskavo, ki preučuje stanje mladinskega sodstva, kako bi lahko postalo učinkovitejše in ali bi specializacija mladinskih sodišč lahko prispevala k njihovi procesni in materialni pravičnosti.

Strokovnjaki v obeh projektnih skupinah so akademiki, ki se intenzivno ukvarjajo s kazenskim pravom, kriminologijo in mladinskim pravosodjem. Poleg akademskega dela so sodelovali pri številnih zakonodajnih, analitičnih in izobraževalnih dejavnostih na področjih, ki jih obravnava ta projekt.

Številka projekta: BI-VB/23-25-011

Obdobje: 1.5.2023 – 30.4.2025

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Centre for Criminology, University of Oxford (Dr. Rachel Condry)

Raziskovalni projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (url: http://www.arrs.si/sl/)

 

 

Člani raziskovalnega projekta

Jasmina Arnež

Mojca Mihelj Plesničar

Lora Briški

Iva Ramuš Cvetkovič

Miha Hafner

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST