Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb

 

O PROJEKTU

Projekt “Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družbe” vzpostavlja mrežo raziskovalnega in inovacijskega osebja, dejavnega na različnih področjih, kot so kriminologija, sociologija, gospodarstvo, zgodovina in umetnost. Cilj projekta je okrepiti raziskovalne zmogljivosti prek izmenjave znanja in strokovnih kompetenc med akademskimi in neakademskimi partnerji iz Evropske unije (EU) in tretjih držav.

Projekt proučuje in eksperimentira s postavitvijo prostorov, da bi prispeval k demokratizaciji in blaginji družbe, izobraževanju in opolnomočenju posameznikov in marginaliziranih manjšin. Raziskava je razdeljena na štiri delovne sklope: zbiranje in dokumentiranje, raziskovanje in eksperimentiranje, izvedba in oblikovanje. Cilj projektnega konzorcija je tudi okrepiti povezave med umetnostjo in kulturo, gospodarstvom, demokracijo in inovacijami na ravni EU in širše ter spodbujati podjetniške veščine, prilagodljivost tveganjem in inovacijsko sposobnost (npr. ekonomsko, socialno in demokratično).

Z opiranjem na obstoječo mrežo vključenih partnerjev projekt spodbuja boljše razumevanje in izmenjavo znanja med znanstveno skupnostjo, zainteresiranimi stranmi in oblikovalci politik.

Povezave:

https://trans-making.eu/

https://isim.zrc-sazu.si/en/programi-in-projekti/trans-making-art-culture-economy-to-democratize-society-research-in-placemaking#v

 

Člani raziskovalnega projekta

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST