Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19

Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19

Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19 O PROJEKTU Pandemija covid-19 je v večini držav po svetu povzročila resne preobremenitve zdravstvenega sistema. Ob takšnih preobremenitvah prihaja do t. i. kolizij dolžnosti: zaradi premalo osebja,  tehničnih...
Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih

Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih

Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih (Improving consistency of sentencing in criminal proceedings0)   O PROJEKTU Projekt naslavlja enotnost odločanja o sankcijah in enako obravnava storilcev kaznivih dejanj, ki sta temeljni vrednoti sodobnih...
Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki

Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki

Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki O PROJEKTU V zadnjem desetletju je uporaba algoritmov, velikega podatkovja in umetne inteligence povzročila nastanek različnih »avtonomnih sistemov«, ki so namenjeni nadomeščanju ljudi na številnih...