Prepoved približevanja

Prepoved približevanja

Prepoved približevanja O PROJEKTU Prepoved približevanja je temeljni ukrep za zaščito žrtev nasilja v družini. Projekt se bo osredotočil na ukrep, ki ga izreče policija; izreče ga lahko tudi sodišče v kazenskem ali nepravdnem postopku. Njegovo bistvo je, da se...
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti O PROJEKTU Spolna kriminaliteta je v množici različnih skupin kaznivih dejanj posebej občutljivo področje in tudi z vidika kaznovanja zahteva kar največjo mero skrbnosti in preudarnosti. Projekt je namenjen preučitvi...
DOSTOPNOST