Prepoved približevanja

Prepoved približevanja

Prepoved približevanja O PROJEKTU Prepoved približevanja je temeljni ukrep za zaščito žrtev nasilja v družini. Projekt se bo osredotočil na ukrep, ki ga izreče policija; izreče ga lahko tudi sodišče v kazenskem ali nepravdnem postopku. Njegovo bistvo je, da se...
Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti O PROJEKTU Spolna kriminaliteta je v množici različnih skupin kaznivih dejanj posebej občutljivo področje in tudi z vidika kaznovanja zahteva kar največjo mero skrbnosti in preudarnosti. Projekt je namenjen preučitvi...
Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta

Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta

Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta O PROJEKTU Pogojni odpust predstavlja enega od pomembnih institutov kazenskega in kazenskega izvršilnega prava. Slovenska ureditev pogojnega odpusta je praktično že desetletja nespremenjena, pri čemer jo pestijo težave...
DOSTOPNOST