Podpisani sodelavci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo zgroženi nad diskvalifikacijami, ki jih zoper našega sodelavca širijo nekateri spletni mediji. Do teh manipulativnih diskreditacij prihaja v času njegove kandidature za vrhovnega sodnika. Javnosti sporočamo, da je izr. prof. dr. Primož Gorkič brez sence dvoma vrhunski pravni strokovnjak in raziskovalec ter visoko strokoven predavatelj kazenskega procesnega prava.

Poleg svojih obveznosti na Pravni fakulteti v Ljubljani sodeluje tudi pri raziskavah našega inštituta in tudi pri tem izkazuje najvišje standarde raziskovalnega dela. Ob tem lahko njegovi sodelavci pričamo o njegovi predanosti stroki in visokim etičnih standardom, ki jim pri skupnem delu sledi.

Zato ostro obsojamo popolnoma neutemeljene poskuse diskvalifikacije njegove znanstvene habilitacije brez poznavanja relevantnih predpisov Univerze v Ljubljani in nekritično podrobno povzemanje navedb anonimnih »kritikov« na spletnih medijih. Še posebej obsojamo diskreditacije njega osebno in njegovega znanstvenega dela zaradi njegove argumentirane in strokovne kritike tudi do sodb najvišjih domačih in tujih sodišč.

Sprašujemo se, kdo bo sploh še želel kandidirati za katerokoli funkcijo, vedoč, da se v postopku ne bo mogel izogniti množici neutemeljenih, zlonamernih in povsem lažnih očitkov.

V Ljubljani, 28. 10. 2020

dr. Matjaž Jager
dr. Aleš Završnik
dr. Renata Salecl
dr. Mojca M. Plesničar
Marko Drobnjak
dr. Katja Simončič
Primož Križnar
dr. Katja Filipčič
dr. Vasja Badalič
Pika Šarf
Lora Briški
Ana Babnik
dr. Alenka Šelih
dr. Miha Hafner
dr. Luka Mišič
dr. Zoran Kanduč
dr. Matjaž Ambrož
dr. Ljubo Bavcon
dr. Dragan Petrovec

Proti diskreditaciji sodelavca izr. prof. dr. Primoža Gorkiča (Pismo podpore)

DOSTOPNOST