14. marca je Mednarodno kazensko sodišče razglasilo obsodilno sodbo zoper Thomasa Lubango za novačenje in uporabo otrok, mlajših od 15 let, v notranjem oboroženem spopadu v Kongu na podlagi sostorilstva. Senat bo kasneje določil kazen in pravila za povrnitev škode žrtvam teh kaznivih dejanj.

DOSTOPNOST