PUBLIKACIJE

Ena od pomembnih dejavnosti inštituta je izdajateljska dejavnost; inštitut občasno objavlja svoje raziskave, zbornike konferenc v organizaciji inštituta in preglede raziskav, ki so bile opravljene na inštitutu. Raziskovalci skrbijo za širjenje kriminološkega znanja in raziskovalnih rezultatov z objavo v znanstvenih in strokovnih revijah, monografijah in zbornikih. Inštitut je izdal nekatere od svojih raziskav v knjižni obliki, številne raziskave pa so izšle tudi pri drugih založbah. Bogata publicistična dejavnost je razvidna iz letnih poročil, ki so objavljena na tej spletni strani, ravno tako pa iz bibliografij v sistemu COBISS.

Izid monografije o triažnem odločanju v času pandemije

Izid monografije o triažnem odločanju v času pandemije

Pri založbi Inštituta za kriminologijo je izšla nova monografija z naslovom »Koga reševati v času epidemije? – Etični, medicinski in kazenskopravni vidiki triaže«, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Monografijo je uredila Renata...

Izid monografije o pravu in umetni inteligenci

Izid monografije o pravu in umetni inteligenci

Pri Inštitutu za kriminologijo je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode, ki sta jo uredila dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič. Rdečo nit predstavlja umetna inteligenca (UI),...

Matjaž Jager: Primer Eichmann in Kantova etika

Matjaž Jager: Primer Eichmann in Kantova etika

Knjiga je izšla v sozaložbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Avtor obravnava razvpiti primer nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna z vidika Kantove etike in pravno-politične filozofije. Izhajajoč iz...

Vojna proti civilistom, nova knjiga Vasje Badaliča

Vojna proti civilistom, nova knjiga Vasje Badaliča

Pri založbi Palgrave Macmillan je izšla nova knjiga našega raziskovalca Vasje Badaliča. Knjiga, ki nosi naslov Vojna proti civilistom: žrtve »vojne proti terorju« v Afganistanu in Pakistanu, kritično analizira, kako je »vojna proti terorizmu« vplivala na civilno...

Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja – nova knjiga

Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja – nova knjiga

V »algokraciji« so infrastrukturni sistemi na voljo boljšemu ponudniku: podjetju, ki želi povečati prodajo svojih proizvodov, ali politični stranki, ki želi s podatkovnim inženiringom zmagati na volitvah. Kdor nadzoruje digitalno infrastrukturo, lahko zavzame oblast...

Big data, crime and social control

Big data, crime and social control

Edited by Aleš Završnik, University of Ljubljana, Slovenia Series: Routledge Frontiers of Criminal Justice Drawing on research from Europe and the US, this book identifies the various ways in which law and ethics intersect with the application of big data in social...

Lana Cvikl in Matjaž Ambrož: Pravice v zaporu

Lana Cvikl in Matjaž Ambrož: Pravice v zaporu

V sozaložništvu Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete v Ljubljani je izšla knjiga Pravice v zaporu. Zaporna kazen kljub številnim kritikam, ki jih je deležna, ostaja del družbene resničnosti in ni videti, da bi bila v bližnji prihodnosti odpravljena oziroma...

Ciril Keršmanc: Preslepitve na meji in onkraj pregona

Ciril Keršmanc: Preslepitve na meji in onkraj pregona

Poslovna goljufija in zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta osrednji kaznivi dejanji pri pregonu gospodarske kriminalitete. Praktični in teoretični problemi, povezani z njunim pregonom, pa so jedro znanstvene monografije, ki temelji na analizi...

Pogovor ob novi knjigi Renate Salecl Tek na mestu

Pogovor ob novi knjigi Renate Salecl Tek na mestu

Pogovor ob novi knjigi Renate Salecl, Tek na mestu, v sredo, 24. maja 2017, ob 19. uri v avditoriju Moderne galerije. Čeprav je posameznik tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju nenehno pod pritiskom, da teče bolje in hitreje kot drugi, se zdi, da kot družba...

Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe

Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe

Zbirka 21 humorističnih esejev izpod peresa priznanega raziskovalca na Inštitutu za kriminologijo, profesorja na Pravni fakulteti v Ljubljani, Dragana Petrovca. Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe - Dragan Petrovec

Kriminologija v izboru Odlični v znanosti 2016

Kriminologija v izboru Odlični v znanosti 2016

Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovne vede ARRS je monografijo Kriminologija uvrstil v izbor Odlični v znanosti 2016 Knjiga Kriminologija predstavlja sistematično, celovito in vsestransko obravnavo te znanstvene discipline v Sloveniji. Pri njenem nastanku je...

Drones and Unmanned Aerial Systems

Drones and Unmanned Aerial Systems

Legal and Social Implications for Security and Surveillance Editors: Završnik, Aleš (Ed.) This book tackles the regulatory issues of Unmanned Aerial Systems (UAS) or Remotely-Piloted Aerial Systems (RPAS), which have profound consequences for privacy, security and...

Kibernetska kriminaliteta

Kibernetska kriminaliteta

Avtor: dr. Aleš Završnik Knjiga celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. Informacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba...

Cestnoprometno kazensko pravo

Cestnoprometno kazensko pravo

Naslov / Title Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues Avtorji / authors dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar...

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Naslov / Title Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist's reflections on post-modern society and culture Avtor / Author Zoran Kanduč Založnik / Publisher Inštitut...

Zbornik za Alenko Šelih

Zbornik za Alenko Šelih

Naslov / Title Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice / Essays in honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights Uredili / Editors Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik Založniki / Publishers Inštitut za...

(O)krog nasilja v družini in šoli

(O)krog nasilja v družini in šoli

Naslov (O)krog nasilja v družini in šoli Uredil dr. Mitja Muršič Založnik Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012

Nežnejši spol?

Nežnejši spol?

Naslov Nežnejši spol? Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem Uredila Mojca M. Plesničar, MSc Založnik Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012

Zapoved in zločin

Zapoved in zločin

Naslov Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti in teorije Uredil dr. Matjaž Jager Založnik Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012

The Man Who Counted Infinity

The Man Who Counted Infinity

Naslov The Man Who Counted Infinity Avtor dr. Sašo Dolenc Založnik Kvarkadabra - Društvo za tolmačenje znanosti, Ljubljana, 2012

Varnost cestnega prometa

Varnost cestnega prometa

Naslov Varnost cestnega prometa Urednik dr. Dragan Petrovec Založil Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2011

La tyrannie du choix

La tyrannie du choix

Naslov La tyrannie du choix Avtorica dr. Renata Salecl Založba Albin Michel Recenzije Le Monde, 31. avgust 2012 Lire, 1. september 2012 Le Point, september/oktober 2012 Delo - Književni listi, 18. september 2012 Le Soir, 14. september 2012

Crime and Transition…

Crime and Transition…

Naslov / Title Crime and Transition in Central and Eastern Europe Urednika / Editors dr. Alenka Å elih, dr. Aleš Završnik Založba / Publisher Springer, 2012 Več informacij in naročila tu. Additional information is available here. Recenzije / Reviews Nova pravna...

Dokazovanje…

Dokazovanje…

Naslov Dokazovanje v kazenskem postopku Avtorja dr. Katja Å ugman Stubbs, dr. Primož Gorkič Založba GV Založba, 2011. Več informacij in naročila tu.

Za 100 evrov na mesec…

Za 100 evrov na mesec…

Naslov Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma Avtor dr. Vasja Badalič Založba Krtina, 2010.

Rdeča mašinerija…

Rdeča mašinerija…

Naslov Rdeča mašinerija : utrip Chavezove revolucije Avtor dr. Vasja Badalič Založba Študentska založba, 2011.

Kazensko pravo…

Kazensko pravo…

Naslov Kazensko pravo - splošni del Avtorji dr. L. Bavcon, dr. A. Šelih, dr. D. Korošec, dr. M. Ambrož, dr. K. Filipčič Založba Uradni list RS, 2011. Več informacij in naročila tu.

Homo criminalis…

Homo criminalis…

Naslov Homo criminalis: Upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja Avtor dr. Aleš Završnik Založba Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2009. Monografija je dostopna tu.

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST