Naslov / Title

Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues

Avtorji / authors

dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, mag. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga

Založnik / Publisher

GV Založba

DOSTOPNOST