Poslovna goljufija in zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti sta osrednji kaznivi dejanji pri pregonu gospodarske kriminalitete. Praktični in teoretični problemi, povezani z njunim pregonom, pa so jedro znanstvene monografije, ki temelji na analizi obsežnega empiričnega gradiva.

Avtor podrobno razčlenjuje zadeve, ki jih je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani obravnavalo od leta 1996 pa vse do leta 2010 (skupaj gre za več kot 1200 zadev). Tradicionalno analizo sodne prakse dopolnjuje analiza prakse organov pregona (tožilstva) in odkrivanja (policije), zato je delo še posebej aktualno, ne samo za vse pravosodne, temveč tudi za javne in zasebne nadzorne organe.

Članom nadzornih svetov in uprav gospodarskih družb bosta pri njihovem delu dobrodošel pripomoček predvsem nabor konkretnih primerov in tipologija zlorab položaja, ki ju je avtor izdelal na podlagi opravljene analize. Rdeča nit knjige pa je »prizemljitev« razmeroma nedoločnih zakonskih pojmov v konkretne pojavne oblike, ki omogočajo lažjo zaznavo vseh vrst goljufivih preslepitev.

Knjiga je zanimiva tudi za širši krog bralcev (od študentov do upokojencev), ki jih lahko k branju pritegne bodisi postopna izgradnja koncepta goljufivih preslepitev skozi čas ali pa številni bolj sočni primeri preslepitev – od tistih, ki jih lahko opazujemo v naravi, prek privatizacijsko-tranzicijskih »svinjarij« pa vse do (skoraj že) absurdnih situacij, kot je npr. kazenska zadeva fiktivne tretje dojke.

Ciril Keršmanc sam o sebi pravi, da je preprost človek, minimalist, ki ceni predvsem zdravo kmečko pamet. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, magistriral (LL.M.) na Univerzi Dundee na Škotskem (CEPMLP) ter aprila 2013,  pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Fišerja in somentorstvom zasl. prof. dr. Ljuba Bavcona, obranil doktorat s področja (gospodarskega) kazenskega prava. Kot raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani se ukvarja z goljufijami in preslepitvami v gospodarstvu, kar je bila tudi osrednja tema njegove disertacije. Zaposlen je kot sekretar v kabinetu ministra za pravosodje. Pred tem je delovne izkušnje nabiral pri Komisiji za preprečevanje korupcije in na Višjem sodišču v Ljubljani.

GV Založba – Preslepitve na meji in onkraj pregona

DOSTOPNOST