Znanstvenoraziskovalni svet za družboslovne vede ARRS je monografijo Kriminologija uvrstil v izbor Odlični v znanosti 2016

Knjiga Kriminologija predstavlja sistematično, celovito in vsestransko obravnavo te znanstvene discipline v Sloveniji. Pri njenem nastanku je sodelovalo devetnajst avtorjev, priznanih strokovnjakov z različnih področij, ki so vanjo prelili bogata teoretična spoznanja ter izsledke domačega in tujega raziskovanja najrazličnejših odklonskih pojavov v družbi, njihovih vzrokov in značilnosti.

– urednici: dr. Alenka Šelih, dr. Katja Filipčič

– avtorji: dr. Matjaž Ambrož, spec. Bogomil Brvar, dr. Katja Filipčič, dr. Primož Gorkič, Miha Hafner, dr. Matjaž Jager, dr. Zoran Kanduč, dr. Ciril Keršmanc, Aljoša Kravanja, Pia Levičnik, dr. Mitja Muršič, Jurij Novak, dr. Nina Peršak, dr. Dragan Petrovec, dr. Mojca M. Plesničar, dr. Renata Salecl, dr. Alenka Šelih, dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Aleš Završnik

GV Založba – Kriminologija

DOSTOPNOST