Naslov / Title

Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž

be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist’s reflections on post-modern society and culture

Avtor / Author

Zoran Kanduč

Založnik / Publisher

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

DOSTOPNOST