V sozaložništvu Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete v Ljubljani je izšla knjiga Pravice v zaporu.

Zaporna kazen kljub številnim kritikam, ki jih je deležna, ostaja del družbene resničnosti in ni videti, da bi bila v bližnji prihodnosti odpravljena oziroma nadomeščena »z nečim boljšim«. Ključno vprašanje prestajanja zaporne kazni je, koliko omejitev, nevšečnosti in trpljenja, ki jih prinaša, je upravičenih oziroma sprejemljivih. Katere pravice oseb na prestajanju zaporne kazni je dopustno omejevati, v kakšnem obsegu in pod katerimi pogoji?

Knjiga Pravice v zaporu se loteva tega vprašanja skozi analizo sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) na področju zaporskih zadev. ESČP je v zadnjih desetletjih na tem področju ustvarilo bogat korpus judikature. Namen knjige je to dediščino razčleniti in ovrednotiti, torej pokazati, kje praksa sodišča prinaša pomembne pridobitve za položaj zaprtih oseb, in kje ostaja nemara le na ravni običajnega retoričnega dekorja, ki omogoča izogibanje vsebinskim odločitvam in ohranjanje statusa quo. Knjiga vsebuje tudi obširnejše poglavje o temeljnih problemih in izzivih slovenskega zaporskega prava.

»Monografija je pomemben znanstveni prispevek k naslovni tematiki, hkrati pa je tudi zelo praktično uporaben pripomoček tako za prihodnje odločanje ESČP v takih zadevah kot in še zlasti tudi za zakonodajo ter prakso izvrševanja kazni odvzema prostosti, posebej seveda kar zadeva posege v človekove pravice in svoboščine oziroma njihove omejitve, osebam, ki prestajajo kazen zapora, ali pa jim je kako drugače odvzeta prostost.« zasl. prof. dr. Ljubo Bavcon

»Posebna vrednost pričujoče monografije je v tem, da ne prikazuje ‘le’ stanja v zaporih, pravic zaprtih in priprtih oseb in njihovih kršitev, temveč prek analize te vsebine slika podobo današnjih družb.« doc. dr. Aleš Bučar Ručman

Knjiga je na voljo v knjižnici Inštituta za kriminologijo in v Knjigarni Pravna na PF po ceni 25€.

DOSTOPNOST