V »algokraciji« so infrastrukturni sistemi na voljo boljšemu ponudniku: podjetju, ki želi povečati prodajo svojih proizvodov, ali politični stranki, ki želi s podatkovnim inženiringom zmagati na volitvah. Kdor nadzoruje digitalno infrastrukturo, lahko zavzame oblast tudi po de iure korektno izvedenih demokratičnih postopkih.

»Držati korak s hitrim ritmom izvajanja nadzora in zbiranja podatkov je eden glavnih političnih izzivov našega časa.«
Katja Franko, Univerza v Oslu

Urednika:

prof. dr. Aleš Završnik, doc. dr. Liljana Selinšek

Avtorji:

mag. Janja Bernard Korpar, dr. Sašo Dolenc, mag. Maša Galič, mag. Martin Jančar, prof. dr. Zoran Kanduč, mag. Tina Korošec, Primož Križnar, doc. dr. Liljana Selinšek, Janez Stušek, mag. Helena Uršič, prof. dr. Aleš Završnik, doc. dr. Sabina Zgaga

Recenzenti:

prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Katja Franko, prof. dr. Gregor Urbas

Avtor stvarnega kazala:

Dean Zagorac

Izdala in založila:

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Jezikovni pregled, oblikovanje in prelom:

Dean Zagorac

Tisk: Litteralis d.o.o.

Naklada: 250

Cena: 29 €

Datum in kraj izdaje: februar 2018, Ljubljana

Naročila: v knjižnici Inštituta za kriminologijo ali po e-pošti: inst.crim@pf.uni-lj.si.

Izdajo monografije je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Pravo in nadzor – vsebina.pdf

DOSTOPNOST