RAZISKOVALCI

Aleš Završnik

direktor in raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminologija, tehnologija in etika; kibernetska kriminaliteta; avtomatizacija družbenega nadzora; kazensko pravo in psihoanaliza; tehnologija in pravo

et|icon_phone|

Renata Salecl

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura

 

Matjaž Jager

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminaliteta nosilcev družbene moči, etika in (kazensko) pravo, filozofija deviantnosti, kriminologija izrednega stanja

et|icon_phone|

Zoran Kanduč

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminološke in viktimološke teorije, družbeno (formalno in neformalno, pro- in reaktivno) nadzorstvo, strukturno in individualno nasilje, človeško in ekološko škodljive družbene prakse

et|icon_phone|

Mojca M. Plesničar

raziskovalka

Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo

 

et|icon_phone|

Vasja Badalič

raziskovalec

kritična kriminologija; teoretska kriminologija; vojaški, politični in ekonomski vidiki sodobnih oboroženih konfliktov; vpliv sodobnih tehnologij za vojskovanje; mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic; migracije
 
et|icon_phone|

Katja Simončič

raziskovalka

Področja raziskovanja: Kritična kriminologija, zemiologija, zelena kriminologija, družbena škoda, socialna pravičnost, postkapitalizem

et|icon_phone|

Pika Šarf

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: človekove pravice v digitalni dobi, pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravni vidiki kibernetske varnosti (kibernetska kriminaliteta, regulacija kibernetskega prostora)

et|icon_phone|

Marko Drobnjak

mladi raziskovalec

Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija

 

Lora Briški

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: položaj oškodovancev v kazenskem postopku, vpliv psiholoških mehanizmov na odločanje v kazenskem pravosodju, spolna kriminaliteta, spreminjanje parametrov spora v kazenskem postopku
et|icon_phone|

Ana Babnik

raziskovalka

kriminologija, kazensko procesno pravo (selekcijski mehanizmi, bagatelna kriminaliteta), sodobne tehnologije in kazensko pravo, psihologija in pravo, empirično raziskovanje

et|icon_phone|

Špela Velikonja

bibliotekarka

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Drugi raziskovalci

 

 • Lara Dular, magistrica prava, asistentka
 • Nesa Vrečer, magistrica filozofije, asistentka
 • Luka Mišič, doktor pravnih znanosti, docent
 • Karmen Lutman, doktorica pravnih znanosti, docentka
 • Matjaž Ambrož, doktor pravnih znanosti, redni profesor
 • Katja Filipčič, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica
 • Primož Križnar, magister prava
 • Miha Hafner, doktor pravnih znanosti, docent
 • Katja Šugman Stubbs, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica
 • Lilijana Selinšek, doktorica pravnih znanosti, docentka
 • Eva Bertok, doktorica znanosti varstvoslovja, asistentka z doktoratom

Gostujoči profesorji in raziskovalci

 

 • Jakub Drapal, (2020), Czech Academy of Sciences and Charles University in Prague.
 • Maja Brkan, Ph.D. (2020), University of Ljubljana, Associate Professor of EU law, Faculty of law of Maastricht University
 • Noah Charney, Ph.D. University of Ljubljana, Founding Director of ARCA – Association for Research into Crimes against Art, St. John’s College, University of Cambridge, UK
 • Cary H. Federman, Ph.D. (2005-2006), Montclair State University, New Jersey, ZDA, štipendist fundacije Fulbright
 • Insa Haertel, Ph.D. (2006), Universitaet Bremen, Wissenschaftliche Assistentin
 • Edgar Tijhuis, Ph.D. (2006), University of Leiden, Netherlands. ARCA – Association for Research into Crimes against Art, Amelia, Italy. Katschberg Consulting, Amsterdam, The Netherlands.

Upokojeni raziskovalci

 

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo