ZAPOSLENI

Aleš Završnik

direktor in raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminologija, tehnologija in etika; kibernetska kriminaliteta; avtomatizacija družbenega nadzora; kazensko pravo in psihoanaliza; tehnologija in pravo

et|icon_phone|

Renata Salecl

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura

 

Matjaž Jager

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminaliteta nosilcev družbene moči, etika in (kazensko) pravo, filozofija deviantnosti, kriminologija izrednega stanja

et|icon_phone|

Zoran Kanduč

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminološke in viktimološke teorije, družbeno (formalno in neformalno, pro- in reaktivno) nadzorstvo, strukturno in individualno nasilje, človeško in ekološko škodljive družbene prakse

et|icon_phone|

Mojca M. Plesničar

raziskovalka

Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo

 

et|icon_phone|

Vasja Badalič

raziskovalec

kritična kriminologija; teoretska kriminologija; vojaški, politični in ekonomski vidiki sodobnih oboroženih konfliktov; vpliv sodobnih tehnologij za vojskovanje; mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic; migracije
et|icon_phone|

Tina Anžič

sekretarka

et|icon_phone|

Marko Drobnjak

mladi raziskovalec

Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija

 

Lora Briški

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kazensko procesno pravo, odločanje v kazenskem pravosodju, spolno kazensko pravo, spolna in nasilna kriminaliteta
et|icon_phone|

Iva Ramuš Cvetkovič

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminološki, kazenskopravni ter mednarodnopravni vidiki tehnologije, filozofija prava, teorije zla in nasilja, vesoljska tehnologija in pravo vesolja, vplivi tehnološkega razvoja na človekove pravice

et|icon_phone|

Manja Skočir

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, filozofija (prava), etika avtomatiziranih sistemov, kriminologija in književnost

et|icon_phone|

Eva Bertok

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, viktimologija
et|icon_phone|

Aleksej Jankovič

raziskovalec

Področja raziskovanja: filozofija prava, pravo in čustva, etika, sodstvo

et|icon_phone|

Špela Velikonja

bibliotekarka

Jasmina Arnež

raziskovalka

Področja raziskovanja: mladoletniška kriminaliteta, kriminaliteta in družina, diskriminacija glede na osebne okoliščine (družbeni razred, spol in spolna vloga, nacionalnost in etnična pripadnost, invalidnosti, itd.), teorije kaznovanja, kriminalitetne politike, pogojni odpust, alternativni odzivi na kriminaliteto.

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Drugi raziskovalci

 

 • Matjaž Ambrož, doktor pravnih znanosti, redni profesor
 • Katja Filipčič, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica
 • Miha Hafner, doktor pravnih znanosti, docent
 • Primož Križnar, magister prava
 • Katja Šugman Stubbs, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica

Gostujoči profesorji in raziskovalci

 

 • Maša Galič (2022), docentka na oddelku za kazensko pravo in kriminologijo na Vrije Universiteit v Amsterdamu 
 • Lior Volinz, Ph.D. (2021), Vrije Universiteit Brussel, postdoktorski raziskovalec (Crime and Society - CRiS)
 • Jakub Drapal, (2022, 2021, 2020), Czech Academy of Sciences and Charles University in Prague
 • Maja Brkan, Ph.D. (2020), University of Ljubljana, Associate Professor of EU law, Faculty of law of Maastricht University

Upokojeni raziskovalci

 

Alumni

 

 • dr. Marko Bošnjak, podpredsednik sodišča in sodnik, ESČP
 • dr. Maja Brkan, sodnica, Splošno sodišče, CJEU
 • dr. Primož Gorkič, vrhovni sodnik, VS RS
 • dr. Ciril Keršmanc, okrožni sodnik
 • dr. Saša Kmet, okrajni sodnik, dodeljen na VS RS
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST