RAZISKOVALCI

Aleš Završnik

direktor in raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminologija, tehnologija in etika; kibernetska kriminaliteta; avtomatizacija družbenega nadzora; kazensko pravo in psihoanaliza; tehnologija in pravo

et|icon_phone|

Renata Salecl

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura

 

Matjaž Jager

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminaliteta nosilcev družbene moči, etika in (kazensko) pravo, filozofija deviantnosti, kriminologija izrednega stanja

et|icon_phone|

Zoran Kanduč

raziskovalec

Področja raziskovanja: kriminološke in viktimološke teorije, družbeno (formalno in neformalno, pro- in reaktivno) nadzorstvo, strukturno in individualno nasilje, človeško in ekološko škodljive družbene prakse

et|icon_phone|

Mojca M. Plesničar

raziskovalka

Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo

 

et|icon_phone|

Vasja Badalič

raziskovalec

kritična kriminologija; teoretska kriminologija; vojaški, politični in ekonomski vidiki sodobnih oboroženih konfliktov; vpliv sodobnih tehnologij za vojskovanje; mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic; migracije
et|icon_phone|

Pika Šarf

asistentka

Področja raziskovanja: človekove pravice v digitalni dobi, pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravni vidiki kibernetske varnosti (kibernetska kriminaliteta, regulacija kibernetskega prostora)

et|icon_phone|

Marko Drobnjak

mladi raziskovalec

Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija

 

Lora Briški

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kazensko procesno pravo, odločanje v kazenskem pravosodju, spolno kazensko pravo, spolna in nasilna kriminaliteta
et|icon_phone|

Iva Ramuš Cvetkovič

mlada raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminološki, kazenskopravni ter mednarodnopravni vidiki tehnologije, filozofija prava, teorije zla in nasilja, vesoljska tehnologija in pravo vesolja, vplivi tehnološkega razvoja na človekove pravice

et|icon_phone|

Manja Skočir

raziskovalka

Področja raziskovanja: kriminologija, filozofija (prava), etika avtomatiziranih sistemov, kriminologija in književnost

et|icon_phone|

Aleksej Jankovič

raziskovalec

Področja raziskovanja: filozofija prava, pravo in čustva, etika, sodstvo

et|icon_phone|

Špela Velikonja

bibliotekarka

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Drugi raziskovalci

 

 • Matjaž Ambrož, doktor pravnih znanosti, redni profesor
 • Marko Balažic, magister prava, asistent
 • Lara Dular, magistrica prava, asistentka
 • Katja Filipčič, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica
 • Miha Hafner, doktor pravnih znanosti, docent
 • Primož Križnar, magister prava
 • Luka Mišič, doktor pravnih znanosti, docent
 • Manja Skočir, magistrica prava, asistentka
 • Katja Šugman Stubbs, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica

Gostujoči profesorji in raziskovalci

 

 • Lior Volinz, Ph.D. (2021), Vrije Universiteit Brussel, postdoktorski raziskovalec (Crime and Society - CRiS)
 • Jakub Drapal, (2021, 2020), Czech Academy of Sciences and Charles University in Prague
 • Maja Brkan, Ph.D. (2020), University of Ljubljana, Associate Professor of EU law, Faculty of law of Maastricht University

Upokojeni raziskovalci

 

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo