Naše raziskovalke in raziskovalci – Mojca Mihelj Plesničar, Jasmina Arnež, Lora Briški, Kristina Čufar, Matjaž Ambrož, Aleksej Jankovič in Vasja Badalič – so predstavili svoje raziskovalne dosežke na konferenci Evropskega združenja za kriminologijo, ki je letos od 6. do 9. septembra potekala v Firencah.

DOSTOPNOST