RAZISKAVE

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr.
Po utečenih klasifikatorjih lahko raziskave opredelimo kot teoretične, temeljne, uporabne, primerjalne, zgodovinske, empirične, longitudinalne, akcijske, kvalitativne, kvantitativne idr. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti razvoju sodobne kriminalitete in odzivom nanjo, raziskovati aktualne probleme in spremljati kriminološke trende v svetu.

Nove oblike kriminalitete in odzivi nanjo terjajo nova raziskovanja pa tudi povezovanje z drugimi ustanovami. Inštitut se tradicionalno vključuje v mednarodno raziskovanje, zlasti pa sodeluje pri različnih mednarodnih primerjalnih študijah.

Vzpon neliberalnih demokracij: kriminološka in socio-pravna analiza

Vzpon neliberalnih demokracij: kriminološka in socio-pravna analiza

Alternativni načini obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami: primer konoplje

Alternativni načini obravnave storilcev kaznivih ravnanj v zvezi s prepovedanimi drogami: primer konoplje

Preučevanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora: metodologija, postopki in praksa

Preučevanje družbenega vzdušja v zavodih za prestajanje kazni zapora: metodologija, postopki in praksa

Obravnavanje medvrstniškega nasilja: Sistemski pristop k zagotavljanju trajno varnega in spodbudnega šolskega okolja

Obravnavanje medvrstniškega nasilja: Sistemski pristop k zagotavljanju trajno varnega in spodbudnega šolskega okolja

SOS4democracy – Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij

SOS4democracy – Družbene vede za demokracijo: program usposabljanja za krepitev raziskovanja neliberalnih sistemov in iskanje načinov za izgradnjo močnejših demokracij

Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti

Slovenija – Anglija: Inovacije na področju mladinskega kazenskega pravosodja in pravičnosti

Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz

Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz

Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 

Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene 

Prepoved približevanja

Prepoved približevanja

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Kaznovalna politika pri spolni kriminaliteti

Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta

Slovenska ureditev in praksa pogojnega odpusta

Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb

Trans-making – umetnost / kultura / gospodarstvo za demokratizacijo družb

Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Programska skupina | Družbeno nadzorstvo, kazenskopravni sistem, nasilje in preprečevanje viktimizacij v kontekstu visoko tehnološke družbe

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode

Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode

Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19

Etični in pravni vidiki triaže ob epidemiji COVID-19

Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti

Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju: preizpraševanje objektivnosti

Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih

Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih

Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki

Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki

Človekove pravice in regulacija  umetne inteligence vredne zaupanja

Človekove pravice in regulacija umetne inteligence vredne zaupanja

STAREJŠE RAZISKAVE

DOSTOPNOST