Katja Vodopivec

V letu 2017 je minilo 100 let od rojstva prof. dr. Katje Vodopivec, dolgoletne znanstvene sodelavke in direktorice Inštituta za kriminologijo. Diplomirala je januarja leta 1941 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Tu je opravila enoletni doktorski tečaj iz kazenskih in kriminoloških ved s končnim izpitom in bila na podlagi disertacije ˝Statistična metoda v kriminalni etiologiji˝ promovirana za doktorja prava.

Oktobra 1954 je bila imenovana za prvo znanstveno sodelavko v takrat ustanovljenem Inštitutu za kriminologijo. Leta 1961 je bila izvoljena za višjo znanstveno sodelavko in ravnateljico Inštituta za kriminologijo, kjer je ostala do 1. novembra 1972, od tedaj dalje pa kot predsednica znanstvenega sveta.

V letih od ustanovitve Inštituta za kriminologijo, je opravila pionirsko delo za uveljavitev kriminologije kot znanstvene in aplikativne discipline. V tem času so bile na inštitutu dokončane številne raziskave, pri katerih je sodelovala kot vodja raziskave, kot avtorica, mentorica ali svetovalka. Znanstveno in raziskovalno delo prof. Katje Vodopivec se je sprva usmerilo prav na posameznika in psihosocialne dejavnike njegove delinkventnosti. Sama se je posvečala predvsem dejavnikom socialnega okolja.

V okviru razstave so razstavljena slikarska dela dokumentalistke Ivanke Sket in bibliotekarke Marinke Milenković, dolgoletnih sodelavk Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti.

Razstava je na ogledu v knjižnici Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti do 28. novembra 2017.

Lepo vabljeni!

Nekaj utrinkov iz odprtja razstave:

DOSTOPNOST