Dr. Miha Šepec je za revijo Pravna praksa pripravil recenzijo naše monografije z naslovom Odzivanje na spolno kriminaliteto: modeli, spreminjanje in družbeni kontekst.

Med drugim je o njej zapisal: “Pričujoča monografija, ki vsebuje kar 11 prispevkov, je prišla ob pravem času – to je v času, ko je spolna kazenska zakonodaja pod največjim udarcem politike, oziroma celo več, je bila prav nesramno uzurpirana s političnimi nameni, pri čemer se kazenskopravna stroka do novelirane ureditve po KZ-1H ni imela možnosti niti izreči. Zato so kakovostni prispevki avtorjev še toliko bolj dobrodošli, saj bralcu razširijo pogled na celovito problematiko spolnih deliktov v našem kazenskopravnem prostoru. Ob tem velja urednikom čestitati za res odlično raznolikost prispevkov.”

Vabljeni k branju.

https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2022V20P32-33N1/

 

DOSTOPNOST