Dr. Zoran Kanduč, znanstveni svetnik na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, se je lotil tematike, ki jo obravnava francoski sociolog Loic Wacquant v knjigi Zapori revščine. Za prepolne zapore sta kriva agresiven vzpon neoliberalizma in erozija socialne države, podprta z medijskim populizmom. Nova politika kaznovanja zadeva novo definicijo države, ki se je umaknila iz ekonomije in zmanjšala svojo socialno nalogo, toda okrepila svojo kaznovalno vlogo. Poslabšanje možnosti za dostop do trga dela in poslabšanje delovnih razmer, spodbuja kriminal, država pa se odzove tako, da zaostri kazenskopravno represijo do tistih, ki se niso pripravljeni ukloniti terorju izkoriščanja. Zato so zapori prepolni storilcev bagatelnih kaznivih dejanj iz nižjih slojev. Glavne značilnosti “zaporniške države”, ki je nadomestila “državo blaginje” so: povečanje števila zapornikov, razširitev oblik kaznovanja, razvoj kazenskega sektorja v novo gospodarsko panogo (npr. nastanek zasebnih zaporov), etnično nesorazmerne posledice kaznovalnih politik, s čimer zapor ne le nadzira zločin, temveč regulira svobodni trg (zapira reveže in brezposelne) in rasno ureditev (zapira pripadnike etničnih manjšin).

 

pro.open – Dr. Zoran Kanduč – “Revščina in kriminaliteta” from nina hudej on Vimeo.

DOSTOPNOST