Revija za kriminalistiko in kriminologijo

Revija za kriminalistiko in kriminologijo izhaja od 1959. leta dalje, ko se je s tem naslovom poimenovala dotedanja Kriminalistična služba, ki je začela izhajati 1950. leta. Revijo izdaja Ministrstvo za notranje zadeve R Slovenije, izhaja 4-krat na leto in je vodilna slovenska znanstveno-strokovna revija, ki pokriva področje kriminologije, kriminalistike in z njima povezanih ved (kot so: kazenskopravne znanosti, viktimologija, penologija, kriminalitetna politika, policijske znanosti, socialna patologija, pa tudi psihologija in psihiatrija itd.).

Revija je tesno povezana z delom Inštituta za kriminologijo, saj raziskovalci inštituta že od začetka njenega izhajanja in od začetkov delovanja inštituta s svojimi članki in drugimi prispevki redno sodelujejo pri oblikovanju njene vsebine. Tako so bili v reviji objavljeni izsledki vseh raziskav inštituta, v njej pa so raziskovalci poročali tudi o svojem sodelovanju na domačih in tujih znanstvenih srečanjih. Poleg tega so v reviji objavljene recenzije najpomembnejših novih kriminoloških in kriminalističnih publikacij, izvlečki iz domače in tuje strokovne literature, statistika o kaznivih dejanjih v Sloveniji in delu policije v preteklem letu, vsako leto pa vsebuje tudi poročilo o delu Inštituta za kriminologijo. Vsaka številka revije prinaša trimesečni seznam novih knjig v knjižnici Inštituta za kriminologijo in nekaterih novosti v knjižnici Ministrstva za notranje zadeve. Revija je recenzirana.

Povzetki člankov so vključeni v naslednje baze:

·  CSA Worldwide Political Science Abstracts, Bethesda, Maryland, USA;

·  CSA Sociological Abstracts, San Diego, California, USA;

·  Criminal Justice Abstracts, Thousand Oaks, California, USA;

·  NCJRS Abstract Database, Rockville, Maryland, USA.

Novejše številke v digitalizirani obliki so dostopne na spletni strani Policije.

DOSTOPNOST