VABILO

na mednarodni simpozij

PRAVO, EKONOMIJA IN KRIMINALITETA

10. december 2019, 8:30 – 13:00
v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Program
8.30 – 9.00 registracija udeležencev

9.00 – 9.10 pozdravni nagovor: Aleš Završnik, direktor Inštituta za kriminologijo

9.10 – 11.00 1. sklop (dogovor o priznanju krivde)

Hajrija Sijerčić Čolić: Sporazum o priznanju krivde v kazenskem procesnem pravu v Bosni in Hercegovini
Kanita Imamović-Čizmić in Amina Nikolajev: Ekonomski aspekti sporazuma o priznanju krivde – perspektiva tožilca v Bosni in Hercegovini
Ena Gotovuša: Raziskovanje uporabe dogovarjanja o krivdi v praksi sodišč Bosne in Hercegovine
Katja Šugman Stubbs: Anomalije pri pogajanjih o krivdi in reakcija sodne prakse Ustavnega sodišča

11.00 – 11.30 odmor

11.30 – 13.00 2. sklop (gospodarstvo, kriminal in pravo)

Jože Kozina: Naslov bo objavljen naknadno
Matjaž Jager: Notranje meje represivnega odzivanja na gospodarsko in finančno kriminaliteto
Zoran Kanduč: Kriminologija, ekonomija in pravo

Udeležba na simpoziju je brezplačna. Število mest je omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na inst.crim@pf.uni-lj.si, najkasneje do 9. decembra 2019.

DOSTOPNOST