Omejevanje medvrstniškega nasilja ni izziv zgolj šole. Gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilje lahko zmanjšamo predvsem s celostnim pristopom, ki vključuje povezovanje šole z organizacijami v svojem okolju. Na teh izhodiščih smo zasnovali projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice (krajše NasVIZ), ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma. Njegov namen je prispevati k celovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v šolah preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti. Projekt bo razvijal in preizkušal inovativen model za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje vrstniškega nasilja v šoli. Poudarek bo na znanju o čustvih za celostno krepitev nenasilne šolske skupnosti. Prednostne ciljne skupine projekta so osnovnošolski otroci, strokovni delavci z različnih povezanih področij in starši učencev.

Vodja: dr. Mitja Muršič

Trajanje: 2015-2016

Več o projektu na projektni spletni strani.

DOSTOPNOST