V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014 temelji izobraževalni projekt na ideji sistemskega soočanja z nasiljem v družini v smislu celostnega, načrtnega, sistematičnega, usklajenega, stalnega in učinkovitega partnerskega sodelovanja različnih institucij. Le osveščeni in ustrezno usposobljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko kompetentno prispevajo k celovitejšim in sistemskim pristopom k pereči problematiki nasilja v družinah otrok, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ). Vse relevantne vsebine smo vključili v integrirani program izobraževanja, ki zagotavlja njihovo povezanost in možnost, da jih v celoti absolvira vsak udeleženec usposabljanja.

Vodja: as. dr. Mitja Muršič

Trajanje: 2010 – 2012

Več o projektu lahko preberete tu.

DOSTOPNOST