Kazenski pregon etičnega hekerja Aarona Swartza zaradi omogočanja dostopa do znanstvenih člankov baze JSTOR je končan. Komaj 26-letni je storil samomor, grozila mu je obtožnica z nerazumljivih 30 let zapora in milijon dolarjev denarne kazni. 

Baza JSTOR zbira in objavlja znanstvene članke, nastale kot rezultat javnega financiranja znanstveno-raziskovalnega dela. Za ogromne licenčnine (več 10.000 $ letno) omogoča (ali bolje onemogoča) dostop do znanstvenih člankov, sredstva pa nikoli ne pridejo do avtorjev znanstvenih del. Znanstvena evaluacija kvalitete je tako privedla do absurdov lastninjenja, na katera je opozarjal Aaron Swartz.

Več v Guardian.

O protestu in sharingu znanstvenih del v počastitev njegovega dela v The Verge

DOSTOPNOST