V založništvu Inštituta za kriminologijo je izšla publikacija z naslovom »Sodba v imenu medijev«, v kateri so predstavljeni izsledki empirične raziskave o podobi kriminalitete v slovenskih medijih. Avtorice in avtor so s kvalitativno metodologijo analizirali slovenske medijske prispevke, ki poročajo o štirih področjih kriminalitete (ekstremizem, kibernetska kriminaliteta, hišne preiskave in zapori), pri tem pa iskali odgovor na vprašanje, ali in kako se v medijskem poročanju porajajo elementi kaznovalne naravnanosti oziroma punitivnosti. Publikacija z uvodnim delom bralcu predstavi teoretična in raziskovalna izhodišča raziskave, nato pa ga vpelje v štiri osrednje vsebinske dele, ki jih avtorice in avtorji ob koncu sklenejo ter v zaključnem delu skupno odgovorijo na osrednje raziskovalne vprašanje.

[scribd id=352518445 key=key-maxcw2WlN9bI1qJJuIZU mode=scroll]

DOSTOPNOST